Hur är vädret kring din skola? På Skolvädernätets interaktiva kartor kommer att du att kunna se hur vädret är på skolor (med väderstationer) i Sverige. Vi har redan nu en SVN-uppkoppling mot Botaniska Trädgården i Göteborg. Så här kommer SVN-skolor att presenteras i Skolvädernätet.
Under 2010 hoppas vi kunna erbjuda skolor att kostnadsfritt ansluta sig. Om du är intresserad, kontakta projektledaren Mikael Olsson.

 

MesoMap Live
You need to install v7, or greater, of Flash Player from Adobe and have javascript enabled to view MesoMap Live.