Layoutkloss 

Vad kan vi göra?
Layoutkloss  

Vi människor bidrar till växthuseffekten genom vår livsstil. När vi till exempel värmer våra hus, tar bilen till jobbet och kör torktumlare och diskmaskiner använder vi mängder av energi. De största "energibovarna" är transporter, industrier och uppvärmning. All denna energiproduktion resulterar i enorma utsläpp av koldioxid.
vägnät

Koldioxid i urgammalt kretslopp
Koldioxid är den växthusgas som svarar för 80 procent av den värmeeffekt vi människor ger upphov till. Som du säkert kommer ihåg från biologilektionerna är koldioxid en förutsättning för fotosyntesen. De gröna växterna tar upp koldioxid och solenergi. Tillsammans med näringsämnen byggs koldioxiden in i växterna och växterna ger i sin tur ifrån sig syre. Kol, olja och gas är från början

delar av döda växter och djur som under årmiljonernas lopp bäddats ner i marken och på havsbottnen och genom finurliga processer omvandlats.

Industrialiseringen ökar koldioxidhalten
På 1700-talet började industrialiseringen i Europa. För att driva fabriker började man använda kol och så småningom också olja och gas. Oljan och gasen hade bundit koldioxiden i marken och i havet, men när nu människorna började använda dem, frigörs koldioxiden. Resultat hittills är att luftens koldioxidhalt har stigit med 30 procent sedan industrialiseringen började.

Bilden visar medeltemperatur på norra halvklotet år 1000-2000. Klicka på bilden för större bild!

Ill. från "En varmare värld"    (Monitor 18, Naturvårdsverket)

Hur ser fördelningen ut?
I USA bor det 270 miljoner amerikaner. Tillsammans orsakar de cirka en fjärdedel av mänsklighetens koldioxidutsläpp, 25 procent. Europa med mer än dubbelt så många invånare orsakar 20 procent av världens utsläpp. Kina med så många som 1400 miljoner invånare släpper ut 12 procent. Afrika släpper ut allra minst, 800 miljoner afrikaner står endast för 3 procent av utsläppen. Av detta kan man dra slutsatsen att vår livsstil här i västvärlden ger mångdubbelt större utsläpp av växthusgaser.

 

Bilden visar koldioxidutsläpp per capita. Klicka på bilden för större bild!

Ill. från "En varmare värld"    (Monitor 18, Naturvårdsverket)

Men de som släpper ut allra mest koldioxid är inte de som kommer drabbas värst av jordens uppvärmning. De som sannolikt kommer drabbas värst är länder som idag har väldigt låga utsläpp, som Indien, delar av Afrika och Asien.

Läs om vad som sker i världen och i Sverige för att minska utsläppen, och vad du själv kan göra under länkarna till höger.

Layoutkloss  


Vad gör vi i Sverige?
Vad händer i världen?
Vad kan du göra?
Debattera!

Trädgårdar i det blå