Layoutkloss 

Prognoser
Layoutkloss  

Hur gör man en prognos? 

Prognoser görs med hjälp av observationer, datamodeller och information från satelliter och radar. För att prognosen ska bli begriplig måste dessa uppgifter tolkas. Det sker med hjälp av datorer, men kan förbättras av meteorologer, som tillför sin kunskap. Men också du kan bli en duktig amatör-meteorolog genom att använda en del tumregler och ta del av den information som finns på webben.

Datorn det viktigaste hjälpmedlet

Över hela jorden görs det mätningar samtidigt av temperatur, vind, lufttryck, moln med mera. De görs var tredje timme dygnet runt. Mätningarna sker på sol ovan molnväderstationer med omkring fem mils mellanrum. Dessutom sänds det upp väderballonger upp till 20-30 km höjd med instrument och en radiosändare. Då får man bland annat reda på hur det blåser på högre nivåer. Alla dessa data skickas in till superdatorer. Vi har en knuten till SMHI, en ännu större på ett europeiskt räknecenter i England.

Många faktorer påverkar vädret

Med hjälp av ekvationer som beskriver atmosfärens rörelser ovan vår snurrande jord räknas det kommande vädret fram. Det krävs kolossalt många uträkningar när man kör dessa modeller av atmosfären. Därför behöver man använda de allra kraftfullaste datorer som finns. Men det går ännu inte att följa vinden genom varje bergdal och runt varje byggnad. Det är många faktorer som påverkar, bland annat jordens rotation, solen, haven, marken och bergen.

Varför blir det fel ibland?

Det har att göra med att vi inte har observationer i varje punkt av atmosfären. Dels har vi stora luckor i observationsnätet, bland annat över haven, dels måste vi göra vissa förenklingar i beräkningarna. Även om vi hade mycket tätare och noggrannare observationer skulle prognosen till slut bli fel och missvisande. Det finns alltid små fel i utgångsläget. Dessa småfel växer sedan med tiden och sprider sig i prognoserna. Detta kallar meteorologerna kaosteorin. Därför går det inte att göra bra väderprognoser längre än cirka tio dagar framåt. Det finns metoder att beräkna hur mycket man kan lita på prognoserna. Ibland är det stor sannolikhet att prognoserna stämmer 7-8 dagar, ibland är osäkerheten stor redan för nästa dygn.

 
Layoutkloss

Prognoskartor
Gör din egen prognos!

Granska prognoser
Vädermärken