Layoutkloss 

Om Skolvädernätet (SVN)
Layoutkloss  

Hur går man med?
Skolvädernätet (SVN) bygger på att deltagande skolor skaffar och ansluter en väderstation till SVN. Skolan bekostar själv sin väderstation med tillhörande programvara samt ser till att stationen har en fast koppling till internet via
en dator i sitt lokala datanät. SVN förutsätter att en specifik programvaran för internetkommunikation (se nedan) används för kommunikation mellan skolans väderstation och Skolvädernätets server.

Om du är intresserad av att ansluta din skolas väderstation till Skolvädernätet, kontakta Mikael Olsson.

Väderstationer
SVN förutsätter inget särskilt fabrikat. Väderstationens givare skall placeras enligt tillverkarens anvisningar.
Temperaturgivaren skall placeras i skugga, men inte direkt på en vägg
(luften måste få lite spelrum kring den), ca två meter över marken.
Vindgivaren skall placeras så fritt som möjligt, byggnader och träd får inte vara alltför nära. Vindgivaren skall placeras så högt som möjligt
(SMHI:s stationer är placerade på mast 10 m över marken!), men en rimlig kompromiss är på en 1 till 2 meter hög mast på t ex en taknock eller motsvarande placering.


Datorkrav
Skolans väderdator skall vara en PC med lägst Windows XP installerad och skall ha fast Internetuppkoppling. Datorn skall ha en ledig seriell alternativt usb-port för kommunikationen med skolans egen väderstation.

Programvaror
Den programvara som stöds av SVN heter Weather Display. Den kan köpas av Oregon Scientific eller direkt från www.weather-display.com.


Historik

1996 grundade lärarna Stefan Lagraeus och Valter Öhman på Alvikskolan i Stockholm Skolvädernätet, SVN. De startade med hjälp av pengar från Telia Läromediefond. 1998 knöts meteorologen Fritz Larsson till projektet.
Ett tiotal skolor var då anslutna till SVN.

Förnyelse

Under 2003 tog Universeum i Göteborg på sig ansvaret att förnya Skolvädernätet och komplettera med sidor om klimat och klimatförändringar. Detta har möjliggjorts tack vare bidrag från Naturvårdsverket, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (en gemensam organisation för Chalmers och Göteborgs universitet), Lantmäteriverket och SMHI.
Under hösten 2009 har en uppdatering och aktualisering av SVN genomförts.
Under 2010 har Göteborgs universitet tagit över ansvaret för SVN.
Universeum kommer att vara en aktiv partner och ansluta sin väderstation till SVN. Under 2010 har Göteborgs Botaniska Trädgård anslutit sin väderstation till SVN.

Skolvädernät i USA

I USA har det funnits ett skolvädernät sedan början av nittotalet.
Ca 8 000 skolor i USA är anslutna till WeatherBug Schools.
.
I USA har skolorna ofta tillgång till mycket dyr och pålitlig utrustning, det är möjligt eftersom det är vanligt att lokala TV-stationer sponsrar utrustningen.

Layoutkloss

Lärartips