Layoutkloss 

Klimat
Layoutkloss  

Vad är klimat?

”Klimat är vad du förväntar dig och väder är vad du får hålla till godo med”.

Så uttryckte sig författaren Robert Heinlein en gång och det är också molnskillnaden i stora drag. Väder handlar om värme och kyla, nederbörd, vindar, moln och lufttryck dag för dag, timme för timme, ja ibland minut för minut. Klimat är vädret i genomsnitt inom ett större område under en viss tid. Med klimat menar man också hur väderdata som temperatur, nederbörd mm i genomsnitt varierar över en dag, månad, ett år eller ännu längre tid. I klimatet ingår också extremvärden, så som tornados eller extrem torka. Klimat och klimatändringar är nu på mångas läppar, det är en spännande värld att utforska. Du som är inne på denna webbplats kan få en god inblick i den forskningen.

Klimatförändring på gång?

Nya väderrekord presenteras allt oftare i tidningarna. Till exempel:

"Varmaste sommaren hittills!" "Kallaste oktober sedan mätningarna började på 1800-talet". "Torraste året på hundra år". Betyder det att klimatet i Sverige har ändrats? Kommer världen att drabbas av förödande översvämningar allt oftare? Kommer det att bli varmare somrar framöver? Kommer det att regna mer? Kommer Vasaloppet att kunna genomföras i framtiden?

Vi påverkar klimatet

Klimatforskarna är överens om att människans utsläpp påverkar klimatet, men de vill och kan inte dra slutsatser om klimatförändringar från de senaste årens dramatiska vädersituationer. För att veta säkert att en klimat-förändring håller på att ske behövs betydligt längre observationstider. Studier har visat att jordens klimat varit ganska stabilt under de senaste
10 000 åren. De stora förändringarna av klimatet har kommit under 1900-talet. Fram till början av 2000-talet hade den globala medeltemperaturen vid jordytan stigit med 0,76 grader i förhållande till genomsnittsnivån under senare hälften av 1800-talet.

temperaturökning indelar i 0,5  C temperaturförändringar 1901-2000

Ill. från "En varmare värld" (Monitor 18, Naturvårdsverket)

Forskarna är överens om att människans utsläpp av växthusgaser (koldioxid, metan och dikväveoxid m fl) förstärker den naturliga växthuseffekten. En ökad växthuseffekt gör att jordens medeltemperatur blir högre.
Vad är växthuseffekten?

 

Om vi fortsätter som hittills ...
Om vi fortsätter att använda bränslen som olja och kol som hittills, kommer temperaturökningen att fortsätta eller till och med öka. Klimatforskarna tror oljeborratt jordens medeltemperatur kan komma att öka mellan 1,4 och 5,8 grader de kommande 100 åren. Vädret kommer att variera mer med våldsamma oväder och kraftig nederbörd i vissa områden och torka i andra. Ökenområden kan breda ut sig långt upp i södra Europa.

 

Havsytan stiger

Samtidigt stiger havsytan, så att miljontals människor i kustområden hotas. Hur mycket havsytan kan komma att stiga vet forskarna inte. Sannolikt med några decimeter till år 2100. Det innebär allvarliga problem för länder som ligger nära havet, som till exempel Holland .


Hur bli det i Sverige?

I Sverige blir förändringarna inte lika dramatiska. Det kommer att regna mer och bli några grader varmare. Det är bra för jordbruket men samtidigt ökar risken för svampangrepp och skadeinsekter. Kalfjällsområden i norra Sverige har krympt under större delen av 1900-talet och kommer att fortsätta att krympa. Trädgränsen flyttas uppåt med flera hundra meter de kommande hundra åren. Landhöjningen kommer att kompensera för den stigande havsytan - i alla fall i norra Sverige. Läs om klimatmodeller

översvämningsdrabbade kuststräckor i Sydsverige

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill. från "En varmare värld" (Claes Bernes, Monitor 18, Naturvårdsverket)

Layoutkloss

Vad är växthus-effekten?
Mer om växthus-effekten
Mer om växthus-effekten 2
Klimatmodeller
FNs klimatmodell
FNs klimatprognoser
Klimattyper

Svenska klimatdata

Samma väder på landet som i stan?

Regnskogsspelet