Layoutkloss 

Frågor & svar
Layoutkloss  

Har du frågor om Skolvädernätet?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna och svaret på dem!

Vilka väderstationer kan man använda?
SVN förutsätter inget särskilt fabrikat. Enfa förutsättningen är att den kan kommunicera med internet. För detta krävs programvaran Weather Display.
Den kan köpas av Oregon Scientific eller direkt från www.weather-display.com.

Vi har en brandvägg på vår skola. Vilka portar använder sig programmet av?
All trafik från skolan går med hjälp av ftp på port 21.

Väderfrågor

Har du frågor angående väder har TV4 en bra tjänst där man kan ställa frågor till deras meteorologer.

Layoutkloss
.