Layoutkloss 

Skapa moln
Layoutkloss  

 

Material:
En ren 2-liters Pet-flaska av klarplast med kapsyl

Tunn böjlig termometer av akvarietyp

Tejp

Pappersremsor av böjlig kartong

Vatten

Tändstickor

petflaska,tänsdtickor, pappersremsa, vatten, termometer

Förberedelser:
Tejpa fast en pappersremsa under termometern så att den bildar en cirkel. Tejpa fast en annan remsa på sidan av denna termometer lite längre på vardera ändan. Stoppa in den så att termometern inte ligger an mot sidorna och så att temperaturen kan avläsas utifrån. Skruva fast kapsylen ordentligt.

petflaska

Mål med experimentet:

  • beskriva hur lufttemperaturen ändras då lufttrycket ändras
  • kunna få moln att bildas och upplösas
  • förklara hur de flesta moln bildas i atmosfären

Experiment som förklarar sambandet mellan lufttryck och temperatur:

Avläs temperaturen på luften i flaskan. Håll inte i flaskan mer än nödvändigt, temperaturen i flaskan höjs av värmen från dina händer. Placera sedan flaskan över en bordskant. Sätt en hand på vardera ändan av flaskan och tryck ned så att flaskan böjs på mitten och luften i flaskan pressas ihop (komprimeras). Håll kvar och observera hur temperaturen förändras. Efter ungefär en halv minut går det att lätta på trycket. Fortsätt att observera temperaturen i åtminstone en minut.

hand som klämmer på petflaskan

 

Frågor:
1. Vad händer med temperaturen när lufttrycket ökade?
2. När du släppte flaskan, vad hände med temperaturen då?
3. Förklara med dina egna ord förhållandet mellan ändringar i lufttryck och temperatur.
4. Lufttrycket minskar med ökad höjd. Det beror på att lufttrycket i sin tur beror på vad luften ovanför väger. Alltså, luft som stiger uppåt får minskat tryck och utvidgas därför. Tänk på vad du svarade i fråga 2. Vad händer med luften då?

(Mycket av detta experiment är hämtat ur "Teacher's guide" från Project Atmosphere i USA)

 

Fler molnexperiment

1. Molnobservationer.

Skriv ner molntyper och väder under en vecka. Gör observationer åtminstone tre gånger per dag, t ex morgon, lunch, kväll. Går det att koppla molntyperna till väderförhållanden? Titta på TV-vädret och lägg märke till eventuella frontpassager. När fanns det konvektiva moln? Hur kunde du veta det?

2. Cumulusmoln
Efter en klar solig morgon, lägg märke till hur cumulusmoln förändras under dagen. Om möjligt försök se hur marken ser ut där molnen bildas. Ta gärna korta videosnuttar på regelbundna tidsmellanrum, så får du en fin ²time-lapse²-film.

3. Dimma
Vid tillfällen med dimma, hur var vädret som föregick dimman? Vilka ändringar fick dimman att försvinna? Fanns det något samband med molnexperimentet?

4. Konvektion (Konvektion)
Titta på konvektionsrörelser som uppstår när man värmer upp vatten i en kastrull. Vattenrörelserna blir enklare att se om man lägger i peppar, teblad eller liknande.

5. Konvektion
Ta en stor plastpåse och fyll den med varm luft från en hårtork. Hur lång tid tar det innan påsen lyfter? Hur högt stiger den innan den sjunker ner?


Layoutkloss

Tillbaka